Ви зараз тут >Основні напрямки діяльності ГС "ПЕАУ" на 2018 рік.

Основні напрямки діяльності ГС "ПЕАУ" на 2018 рік.


eau's picture

By eau - Posted on 31 March 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами
ГС «ПЕАУ» 07 грудня 2017 року

1. Захист прав і свобод, економічних, соціальних, екологічних та інших законних інтересів членів Асоціації.
2. Участь у розробці пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу України.
3. Моніторинг реалізації заходів, передбачених Законами України «Про ринок електроенергії», «Про ринок природного газу» та участь розробці відповідного вторинного законодавства.
4. Моніторинг реалізації положень кодексів газорозподільних та газотранспортної системи, внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
5. Громадська підтримка розвитку магістральних та міждержавних електромереж як передумови вводу нових потужностей, участь у формуванні 10-річних планів розвитку ОЕС України.
6. Публічна підтримка реалізації основних завдань, що стоять перед атомною енергетикою України в найближчій перспективі.
7. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями щодо належного функціонування в Україні конкурентоспроможних ринків електроенергії та природного газу.
8. Участь Асоціації в конференціях, круглих столах, нарадах та семінарах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
9. Формування громадської думки з концептуальних питань функціонування та регулювання ринків електроенергії та природного газу в Україні.
10. Громадський контроль за впровадженням методології «стимулюючого» тарифного регулювання, розвитку роздрібного ринку.
11. Ініціювання розгляду громадськими Радами при НКРЕКП та Міненерговугілля проблемних питань діяльності енергетичних підприємств, їх взаємовідносин зі споживачами, участь у заходах щодо запровадження в Україні інституту Енергетичного Омбудсмена.
12. Створення і підтримка інформаційного ресурсу - сайту ГС "ПЕАУ - з метою пропагування ідей та цілей Асоціації, розповсюдження інформацію щодо діяльності, думок та пропозицій її членів
13. Робота з ЗМІ з формування позитивного ставлення суспільства до розв’язання проблем енергетичної галузі України.