Ви зараз тут >23.01.2017 Обговорення Нової Енергетичної Стратегії

23.01.2017 Обговорення Нової Енергетичної Стратегії


Зображення користувача eau.

By eau - Створено 23 Січень 2017

19 січня ц.р. на спільному засіданні Громадських рад при НКРЕКП та Міненерговугілля відбулось обговорення проекту Нової Енергетичної Стратегії до 2035 року (далі – НЕС). У засіданні взяли участь Президент ВГО «ЕАУ» Василь Котко та директор з питань нафтогазового сектору Віктор Меркушов.
Нижче наведені тези виступу В.Котка на засіданні:
У цілому НЕС містить у собі правильні речі, більшість з яких нема сенсу заперечувати. Що у ній не так?.
1. Проект за своїм обсягом і змістом є документом малопридатним для практичного використання учасниками процесу: бізнесом, органами державного управління та величезною армією фахівців, які надалі повинні будуть ним керуватися. Я порівняв би проект НЕС з Стратегією фронтової наступальної операції. У останній фігурують армії, максимум деталізації – це дивізія. Полків, батальйонів чи ще більш дрібних підрозділів, та завдань для них у плані фронтової наступальної операції не знайдеш. Не буде у ній і розгорнутих планів – завдань щодо матеріально-технічного, інформаційного (дезінформаційного) та інших заходів щодо забезпечення операції. Іншими словами: тільки головне і нічого зайвого. Запропонований же проект НЕС навпаки, дуже громіздкий, захаращений надмірною деталізацією та секторальними нюансами, багато речей правильних, але тривіальних. Через це важко виокремити власне стратегію дій та механізми, що забезпечують досягнення стратегічних цілей держави. Наприклад:
1) Розділ 7 «СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ».
Тут або правильні речі, які для усіх секторів економіки і на усі часи правильні: «Запровадження заходів з забезпечення прозорості трансфертного ціноутворення задля запобігання відпливу капіталу до офшорних зон», або заходи, які повторюють інші розділи Стратегії: «Формування конкурентних ринків на базі прозорої регуляції за європейськими правилами; інтеграція з ENTSO-E та ENTSO-G» і т. п.
2) Розділ 8 «УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». У цьому розділі:
• оптимізація чисельності студентів для задоволення потреб енергетичної галузі;
• заходи з перекваліфікації фахівців;
• навчання студентів за кордоном і стажування їх у провідних енергетичних компаніях ЄС
і інші подібні правильні тези без прив’язки до виконавців і термінів, а тому абсолютно пусті. Тепер питання: якщо ці тези з проекту виключити, чи втратить щось власне Стратегія, як документ?
Переконаний, що цей розділ можна з Проекту вилучити, замінивши завданням розробки відповідних заходів (планів, програм). У той же час ключові тези, які зараз губляться у цьому лісі другорядних або зовсім непотрібних сентенцій, стануть і помітнішими, і яснішими.

2. Деякі тези у Проекті є спірними або навіть очевидно хибними. Наприклад:
1) У розділі 5.2.4 «прогнозується зростання частки відновлюваної енергетики… до рівня більш ніж 20% до 2035 року». У той же час цю амбітну ціль пропонується досягти шляхом «перегляду державної політики стимулювання використання ВДЕ. В тому числі зміщення акцентів державної політики зі сфери виробництва електроенергії великими установками, що використовують переважно енергію сонця та вітру, додатково в бік малопотужних установок ВДЕ». (стор. 47).
2) На «Етапі інноваційного оновлення (2026-2035 рр.) планується: «Уточнення механізму підтримки ТЕЦ через систему “жовтих” сертифікатів» (стор.67). Слушне питання: чому ТЕЦ треба підтримувати і після 2025 року, адже когенерація сама по собі більш ефективний спосіб виробництва електроенергії, ніж на звичайних ТЕС, а тепла, ніж на звичайних котельнях.

3. У НЕС є новели, які давно втратили актуальність. Наприклад:
1) На стор.23 зазначається, що Згідно з Директивою ЄС 80/2001 Україна до 2018 року має зменшити викиди NOx до 49 тис. т, SOx до 53 тис. т, та пилу до 5 тис.т. Ця Директива давно змінена, а завдання щодо досягнення Україною європейських нормативів по викидам шкідливих речовин відтерміновані до 2028 і 2033 років.
2) Майже половину розділу 6.4.1. присвячено завданням зміни законодавства у газовій сфері, більшість з яких давно реалізовані. Наприклад, вимога щодо «Зміни чинного Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу” з приведенням його у відповідність до вимог 2-го та 3-го енергопакетів ЄС». З 1 жовтня 2015 року цей закон перестав бути чинним. Вступив в силу новий Закон «Про ринок природного газу», де унормовані ця і більшість інших вимог цього розділу НЕС.
3. На стор 58 пропонується: «Започаткування програми по продовженню терміну експлуатації АЕС…» У той же час вже декілька років така програма реалізується.

4. Надзвичайно багато помилок, не вдалих, або просто незрозумілих тез, недолуга термінологія. Наприклад:
1) «Забезпечити підготовку до 100% метеризації споживання газу»; (стор.59). Питання перше: підготовку забезпечимо, а саму метеризацію будемо проводити чи ні?
Питання друге: чому власне «метеризація», термін в енергетиці не вживаний. Чому не усталений вітчизняний термін «облік»?
2) «При цьому, близько 20% енергії з ВДЕ в Україні було вироблено ГЕС у вигляді електроенергії, виробництво якої є відносно стабільним упродовж багатьох десятиліть та переважно забезпечується каскадом ГЕС на р. Дніпро». Достовірність цього твердження викликає великі сумніви.

5. Пропозиції.
1) Актуалізувати всі положення документу, виключивши застарілі та вже реалізовані завдання. Виправити орфографічні, граматичні та синтаксичні помилки, яких у проекті десятки. Відкоригувати хибні та спірні тези, уточнити термінологію.
2) Зробити документ чітким та лаконічним, скоротивши до 20-25 сторінок за рахунок, зокрема, виключення з тексту Аналізу сучасного стану та інших обгрунтувань та перенесення їх, за необхідності, у додаток до НЕС. Повністю виключити зазначені вище розділи щодо заходів управлінського, кадрового забезпечення, та інші забезпечуючи заходи, обмежившись, за необхідності, завданням щодо розробки відповідних програм чи планів. Змістом НЕС, на мою думку, повинні бути поетапні і кінцеві цілі, механізми їх досягнення та дорожня карта.

Теги