Ви зараз тут >Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2017 рік.

Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2017 рік.


1. Захист прав і свобод, економічних, соціальних, екологічних та інших законних інтересів членів Асоціації.

2. Участь у розробці пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу України (нова Енергетична стратегія України до 2035 року, 10 - річний план розвитку ОЕС ).

3. Участь у роботі з удосконалення нормативно - правової бази ринків електроенергії та природного газу (закони України «Про ринок електроенергії», «Про ринок природного газу» та вторинне законодавство).

4. Взаємодія з органами державної влади та громадськими організаціями, спільні дії з Об’єднаною Радою енергетичних експертів щодо належного функціонування в Україні конкурентоспроможних ринків електроенергії та природного газу.

5. Участь Асоціації в конференціях, круглих столах, нарадах та семінарах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України.

6. Громадська підтримка розвитку магістральних та міждержавних електромереж як передумови вводу нових потужностей.

7. Публічна підтримка реалізації основних завдань, що стоять перед атомною енергетикою України в найближчій перспективі, зокрема:
- сприяння в удосконаленні законодавства щодо місця і статусу АЕС в ринку двосторонніх договорів;
- продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України;
- створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;
- диверсифікація джерел постачання ядерного палива в Україну.

8. Громадський контроль за впровадженням методології «стимулюючого» тарифного регулювання.

9. Здійснення громадського контролю за ліквідацією перехресного субсидування в електроенергетиці і газовому секторі та монетизацією субсидій малозабезпеченим громадянам.

10. Участь у роботі Громадських Рад при НКРЕКП, Міненерговугілля. Ініціювання розгляду Радами проблемних питань діяльності енергетичних підприємств, їх взаємовідносин зі споживачами, участь у заходах щодо запровадження в Україні інституту Енергетичного Омбудсмена.

11. Приведення статутних документів Асоціації у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання».

12. Робота з засобами масової інформації, підтримка сайту Асоціації з метою розповсюдження інформації щодо діяльності громадської організації, пропагування ідей, думок та пропозицій її членів.