Ви зараз тут >11.03.2020 Основні напрямки діяльності ГС "ПЕАУ" на 2020 рік.

11.03.2020 Основні напрямки діяльності ГС "ПЕАУ" на 2020 рік.


eau's picture

By eau - Posted on 21 March 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами
ГС «ПЕАУ» 26 лютого 2020 року

1. Захист економічних, соціальних та інших законних інтересів членів Асоціації.
2. Розробка пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу України та системи регулювання економічної діяльності суб’єктів ринків електроенергії та природного газу.
3. Участь у розробці та введенні в дію необхідної для повноцінного функціонування ринку електроенергії нормативно - правової бази та удосконалення діючої.
4. Моніторинг реалізації заходів, передбачених законом України «Про ринок природного газу». Внесення пропозицій щодо:
- удосконалення методології формування тарифів на розподіл в частині визначення обсягів коштів у на виплату заробітної плати, ВТВ;
- переходу на стимулююче тарифоутворення для операторів розподілу газу;
- впровадження обліку газу у енергетичних одиницях;
- вирішення проблеми боргів за природний газ.
5. Участь у формуванні та громадських обговореннях 10-річних планів розвитку системи передачі електроенергії в Україні та звітів з оцінки відповідності (достатності) генеруючи потужностей.
6. Участь у вдосконаленні законодавчого поля стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел.
7. Підтримка модернізації, реконструкції та будівництві нових генеруючих потужностей, участь у вдосконаленні та впровадженні механізмів їх реалізації.
8. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями щодо належного функціонування в Україні конкурентних ринків електроенергії та природного газу.
9. Участь у роботі громадських рад при НКРЕКП та Мінекоенерго.
10. Участь у конференціях, круглих столах, нарадах та семінарах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
11. Висвітлення проблем енергетичної галузі України в засобах масової інформації та на форумах різного рівня, пропагування ідей та цілей організації, розповсюдження інформації щодо позиції Асоціації, думок та пропозицій її членів на сайті ГС «ПЕАУ».