Ви зараз тут >21.03.2019 Основні напрямки діяльності ГС "ПЕАУ" на 2019 рік.

21.03.2019 Основні напрямки діяльності ГС "ПЕАУ" на 2019 рік.


eau's picture

By eau - Posted on 21 March 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами
ГС «ПЕАУ» 05 березня 2019 року

1. Захист економічних, соціальних та інших законних інтересів членів Асоціації.
2. Розробка пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу України та системи регулювання економічної діяльності суб’єктів енергоринку.
3. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законів України «Про ринок електроенергії», «Про ринок природного газу» і відповідного вторинного законодавства. Моніторинг реалізації заходів, передбачених цими Законами.
4. Моніторинг реалізації положень кодексів газорозподільних та газотранспортної системи, внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
5. Участь у формуванні 10-річних планів розвитку ОЕС України.
6. Підтримка модернізації та реконструкції генеруючих потужностей ТЕС, участь у розробці стимулюючих механізмів їх функціонування.
7. Взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями щодо належного функціонування в Україні конкурентоспроможних ринків електроенергії та природного газу.
8. Участь у конференціях, круглих столах, нарадах та семінарах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
9. Громадський контроль за впровадженням методології «стимулюючого» тарифного регулювання в електроенергетиці та газовому секторі.
10. Пропагування ідей та цілей організації, розповсюдження інформації щодо позиції Асоціації, думок та пропозицій її членів на сайті ГС «ПЕАУ».
11. Висвітлення проблем енергетичної галузі України в засобах масової інформації та на форумах різного рівня.