Ви зараз тут >Рогозін Олександр Георгійович

Рогозін Олександр ГеоргійовичВiце-президент ВГО "ЕАУ"


Рогозiн О.Г.

Народився 20 липня 1961 року у м. Таганрог Ростовської областi (Росія).

Має двi вищi освiти: У 1983 роцi закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут за фахом iнженер-електрик. У 1998 роцi закiнчив Донецьку державну академiю управлiння за фахом економiст.

Кандидат технiчних наук.

Трудову дiяльнiсть розпочав у 1983 роцi у виробничо-енергетичному об'єднаннi "Донбасенерго" (м. Горлiвка). Працював на iнженерних та керiвних посадах на об'єктах Мiнпаливенерго, керiвником департаменту з енергопостачання Корпорацiї "Донбаська паливно-енергетична компанiя", (м. Донецьк), помiчником голови Комiтету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки, радником Вiце-прем'єр-мiнiстра України, Головою Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України. З 2007 року Директор ДП "Енергоринок".

З 2008 року В.о. віце-президента НАК "Енергетична Компанія України".

З 2015 року Віце-президент ВГО "Енергетична Асоціація України".