Ви зараз тут >контакти

контакти
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
"ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНИ"
(ГС "ПЕАУ")

Україна, 03164 м. Київ, пр. Академіка Палладіна, 25, оф. 85
Тел. (+38 044) 222-53-87
Факс: (+38 044) 424-62-28
e-mail: office@eau.org.ua


Банківські реквізити:

код ЄДРПОУ 34424215
п/р № 26000222978500 в АТ «УкрСиббанк»,
МФО 351005

Р/р № 26001053002629 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 321842
ЄДРПОУ 41728334

Карта проїзду
ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНIЗАЦIЇ:

Котко В.Г.

КОТКО Василь Григорович

Тел. (+38 044) 222-53-87
e-mail: v.kotko@eau.org.ua