Ви зараз тут > Основні напрямки діяльності ВГО "Енергетична Асоціація України" на 2016 рік

Основні напрямки діяльності ВГО "Енергетична Асоціація України" на 2016 рік


1. Захист економічних та соціальних інтересів членів ВГО «ЕАУ».

2. Участь у роботі з удосконалення нормативно - правової бази енергетики України, у тому числі - законів України «Про ринок електроенергії», «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію регулювання енергетики та комунальних послуг».

3. Розгляд концептуальних підходів впливу антимонопольного законодавства України на функціонування енергетичних ринків.

4. Взаємодія з органами державної влади та спільні дії з громадськими установами та організаціями щодо лібералізації ринків електроенергії та газу в Україні.

5. Участь ВГО «ЕАУ» в конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексів України.

6. Громадська підтримка розвитку магістральних та міждержавних електромереж як передумови вводу нових потужностей.

7. Участь у формуванні 10-річних планів розвитку ОЕС України.

8. Публічна підтримка реалізації основних завдань, що стоять перед атомною енергетикою України в найближчій перспективі, зокрема:
- сприяння в удосконаленні законодавства щодо місця і статусу АЕС в ринку двосторонніх договорів;
- продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України;
- зняття обмежень на використання встановленої потужності енергоблоків;
- створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;
- диверсифікація джерел постачання ядерного палива в Україну.

9. Громадський контроль за впровадженням методології «стимулюючого» тарифного регулювання.

10. Здійснення громадського контролю за поетапною ліквідацією перехресного субсидування в електроенергетиці та газовому секторі з одночасним переходом до адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

11. Участь у роботі Громадських Рад при НКРЕКП, Міненерговугілля та АМК. Ініціювання розгляду ними проблемних питань діяльності енергетичних підприємств.

12. Здійснення заходів щодо приведення статутних документів Асоціації у відповідність Закону України «Про громадські об’єднання» ( № 4572-VI від 22.03.2012р.).

13. Робота з засобами масової інформації, підтримка сайту Асоціації з метою розповсюдження інформації щодо діяльності громадської організації, пропагування ідей, думок та пропозицій її членів.