Ви зараз тут >Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2014 рік.

Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2014 рік.


1. Захист економічних та соціальних інтересів членів ВГО "ЕАУ".
2. Участь у роботі з удосконалення енергетичного законодавства України, з урахуванням III енергетичного пакету та відповідно до програми реформ уряду.
3. Взаємодія з органами державної влади та спільні дії з громадськими установами та організаціями щодо лібералізації ринку електроенергії в Україні.
4. Моніторинг та участь в реалізації заходів, передбачених Законом України “Про засади функціонування ринку електроенергії України” на 2014 рік щодо:
  1) затвердження до 1 січня 2015 року:
- плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (починаючи з 2015 року);
- кодексу електричних мереж;
- ліцензійні умови провадження господарської діяльності відповідних суб’єктів ринку електричної енергії;
  2) здійснення до 1 січня 2015 року необхідних заходів для застосування ринкових цін на електричну енергію для всіх категорій споживачів, крім визначених груп побутових споживачів;
  3) затвердження методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.
5. Громадський контроль за впровадженням методології “стимулюючого” тарифного регулювання.
6. Здійснення громадського контролю за поетапною ліквідацією перехресного субсидування в електроенергетиці.
7. Публічна підтримка Асоціацією атомної енергетики в Україні, сприяння в удосконаленні законодавства щодо її місця і статусу в ринку двосторонніх договорів
8. Продовження реалізації проекту “Кадровий резерв енергетики”.
9. Участь у роботі громадських рад при НКРЕ та МПЕ та АМК. Ініціюування розгляду ними проблемних питань діяльності енергетичних підприємств.
10. Участь ВГО "ЕАУ" в конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексів України.
11. Формування громадської думки з концептуальних питань функціонування енергетичного ринку України, пропагування ідей та цілей Асоціації та її членів через ЗМІ.