Ви зараз тут >Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2009 рік.

Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2009 рік.


 1. Участь у розробці пропозицій щодо напрямків, умов та перспектив розвитку енергетичного комплексу України.
 2. Взаємодія з органами, що здійснюють регулювання та державне управління в енергетиці, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями у питаннях розробки та реалізації програм розвитку та функціонування ринку електроенергії України.
 3. Участь у роботі Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України.
 4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці, участь в робочих групах з розробки та впровадження заснованих на стимулюючих методах регулювання нормативних актів щодо формування тарифів на виробництво, передачу, розподіл і постачання електричної енергії, надання системних (допоміжних) послуг.
 5. Ініціювання та участь у визначенні тарифного механізму стимулювання інвестицій у будівництво нових енергоустановок на діючих та знову створюваних ТЕС, розробці на його основі Методики та інших необхідних нормативних документів.
 6. Здійснення заходів щодо захисту економічних та соціальних інтересів членів ВГО "ЕАУ".
 7. Сприяння впровадженню програм з енергозбереження та енергоефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії.
 8. Сприяння використанню електричної енергії замість природного газу та мазуту в системах промислового та побутового теплозабезпечення.
 9. Розробка механізму відшкодування витрат енергопостачальним (енергопередавальним) компаніям на ліквідацію наслідків стихійних лих.
 10. Моніторинг та супроводження проектів законодавства щодо функціонування та розвитку електроенергетики в органах законодавчої та виконавчої влади.
 11. Участь ВГО "ЕАУ" в конференціях, семінарах, круглих столах з питань функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу України та світової енергетики.
 12. Пропагування ідей та цілей Асоціації, розповсюдження інформацію щодо діяльності, думок та пропозицій її членів.