Ви зараз тут >Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2010 рік.

Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2010 рік.


 1. Здійснення заходів щодо захисту економічних та соціальних інтересів членів ВГО "ЕАУ".
 2. Взаємодія з органами, що здійснюють регулювання та державне управління в енергетиці, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями у питаннях розробки та реалізації програм розвитку та функціонування ринку електроенергії України.
 3. Участь у роботі громадських рад при НКРЕ та МПЕ, сприяння організації громадських обговорень актуальних питань функціонування енергетики.
 4. Розробка пропозицій щодо напрямків, перспектив розвитку енергетичного комплексу України та моніторинг їх реалізації.
 5. Участь у роботі Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України.
 6. Моніторинг та супроводження проектів законодавства щодо функціонування та розвитку електроенергетики в органах законодавчої та виконавчої влади, зокрема:

  - "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

  - про стимулювання альтернативних джерел енергії;

  - про органи регулювання природних монополій.

 7. Сприяння розробці та впровадженню заснованих на стимулюючих методах регулювання нормативних актів щодо формування тарифів на виробництво, передачу, розподіл і постачання електричної енергії, надання системних (допоміжних) послуг.
 8. Лобіювання розробки тарифного механізму стимулювання інвестицій у будівництво нових енергоустановок на діючих та знову створюваних ТЕС, розробці на його основі Методики та інших необхідних нормативних документів.
 9. Сприяння впровадженню програм з енергозбереження та енергоефективності.
 10. Участь у розробці механізму відшкодування витрат енергопостачальним (енергопередавальним) компаніям на ліквідацію наслідків стихійних лих.
 11. Внесення пропозицій щодо необхідності розробки галузевої програми поступового скорочення загальних викидів ТЕС і ТЕЦ до рівня вимог директиви ЄС 2001/80/ЄС та коригування Енергетичної стратегії України до 2030 року в частини реалізації екологічних заходів .
 12. Громадська підтримка реалізації програм функціонування та розвитку атомної енергетики в Україні.
 13. Участь ВГО "ЕАУ" в конференціях, семінарах, круглих столах з питань функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу України та світової енергетики.
 14. Розповсюдження інформацію щодо діяльності, пропагування ідей та цілей Асоціації та її членів.