Ви зараз тут > Основні напрямки діяльності ВГО "Енергетична Асоціація України" на 2015 рік

Основні напрямки діяльності ВГО "Енергетична Асоціація України" на 2015 рік


1.Захист економічних та соціальних інтересів членів Асоціації.

2. Участь у роботі з удосконалення енергетичного законодавства України, зокрема:
- Закону про державне регулювання у сфері енергетики;
- Закону України про ринок природного газу;
- змін до Закону України «Про приватизацію державного майна»;
- змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо удосконалення механізмів стимулювання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії).

3. Взаємодія з органами державної влади та спільні дії з громадськими установами та організаціями щодо реформування ринків електроенергії та газу в Україні.

4. Моніторинг реалізації заходів, передбачених законами України «Про засади функціонування ринку електроенергії України» та ”Про засади функціонування ринку природного газу ”.

5. Громадський контроль за впровадженням методології «стимулюючого» тарифного регулювання.

6. Участь у розробці та впровадженні сприятливої для інвесторів концепції приєднання до електричних і газових мереж, у т.ч. внесенні відповідних змін до законодавства.

7. Здійснення громадського контролю за поетапною ліквідацією перехресного субсидування в електроенергетиці та газовому секторі з одночасним переходом до адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

8. Громадська підтримка розвитку магістральних та міждержавних електромереж, як передумови вводу нових потужностей.

9. Публічна підтримка реалізації основних завдань, що стоять перед атомною енергетикою України в найближчій перспективі, зокрема:
- сприяння в удосконаленні законодавства щодо місця і статусу АЕС в ринку двосторонніх договорів;
- продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС України;
- зняття обмежень на використання встановленої потужності енергоблоків; - створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;
- диверсифікація джерел постачання ядерного палива в Україну;
- будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

10. Участь у формуванні 10-тирічного плану розвитку ОЕС України, що визначатиме потреби в реконструкції існуючих та будівництві нових генеруючих потужностей та розвитку регулюючих потужностей і системи регулювання частоти і активної потужності.

11. Участь у роботі громадських консультативно-дорадчих органів при НКРЕКП, МЕВ та АМК. Ініціювання розгляду ними проблемних питань діяльності енергетичних підприємств.

12. Участь Асоціації в конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах з питань розвитку паливно-енергетичного комплексів України.

13. Супроводження та підтримка інформаційного ресурсу (веб-сайту) з метою пропагування ідей та цілей Асоціації, розповсюдження інформації щодо її діяльності та позиції, а також пропозицій її членів.