Ви зараз тут >Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2008 рік.

Основні напрямки діяльності ВГО "ЕАУ" на 2008 рік.


 1. Участь у роботі Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України.
 2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці, участь в робочих групах з розробки та впровадження заснованих на стимулюючих методах регулювання нормативних актів щодо формування тарифів на виробництво, передачу, розподіл і постачання електричної енергії, надання системних (допоміжних) послуг, механізмів інвестування в модернізацію та технічне переоснащення енергетики.
 3. Здійснення заходів щодо захисту економічних та соціальних інтересів членів ГО "ЕАУ".
 4. Проведення аналізу та підготовка пропозиції щодо:

  - Енергетичної стратегії України до 2030 року , стану її виконання та необхідності коригування;
  - сучасного стану та перспектив розвитку теплової енергетики України;
  - стану та перспектив розвитку гідроелектроенергетики;
  - динаміки цін на електричну енергію та факторів, що впливають на їх зміну.

 5. Сприяння використанню електричної енергії замість природного газу та мазуту в системах промислового та побутового теплозабезпечення.
 6. Супроводження проектів законодавства щодо функціонування та розвитку електроенергетики в органах законодавчої та виконавчої влади.
 7. Здійснення заходів щодо перетворення ГО "ЕАУ" у всеукраїнську громадську організацію.
 8. Здійснення заходів щодо вступу ГО "ЕАУ" до Федерації работодавців України в якості асоційованого члена.
 9. Участь ГО "ЕАУ" в конференціях, семінарах, круглих столах з питань функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу України та світової енергетики.
 10. Підтримка інформаційного ресурсу (сайту ГО "ЕАУ") з метою пропагування ідей та цілей Асоціації, розповсюдження інформацію щодо діяльності, думок та пропозицій її членів.